Kleiderständer

Att framhäva kläderna på ett smakfullt sätt har en stor betydelese för att skapa merförsäljning. Med rätt sorts konfektionsställ signalerar du värdet på dina varor och beroende på vilken typ av butik du har kan du locka just din målgrupp.

MB Shop Design har ett stort utbud av konfektionsställ i standardsortimentet. Kontakta oss för utförligare information angående vårt konfektionsutbud.

Zurück